El culpable d'aquesta cosa

2014/06/09

EDITORIAL (Número 6) Revista @Alerta_Asbovoca Abril 2014


EDITORIAL (Número 6) Revista @Alerta_Asbovoca Abril 2014

Joan Roma Salvó
President ASBOVOCA

Temps de canvis

Concordia res parvaæ crescut
Discordia màxima dilabuntur
Sal·lustià (S. I ac.)

El passat 23 de febrer es celebrà a Agramunt el XXI congrés de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, on es varen tractar tres temes que considerem primordials per als bombers voluntaris del nostre país: Model, Assegurança i Formació. En aquest número d’ALERTA hi trobareu àmplia informació del mateix.
Han passat més de 30 anys de la definició i organització dels serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de Catalunya i, per tant, també del cos de bombers voluntaris tal i com el coneixem avui. Ha transcorregut, per tant, una generació i possiblement l’esperit i la motivació dels bombers voluntaris d’ara ha canviat respecte dels de fa trenta anys. Les tecnologies han millorat alguns aspectes de la prevenció i extinció, les xarxes de comunicacions han ajudat a respondre més ràpidament a l’emergència, .... També les necessitats del país han evolucionat i per això cal fer una pausa per reflexionar sobre el model i, si cal, repensar-lo per millorar-ne l’eficàcia i el servei a la societat.
La capacitat actual dels bombers voluntaris per donar resposta a les emergències està al límit del col·lapse. Als efectes de l’envelliment natural dels propis bombers, cal afegir-hi l’estat del mercat laboral i la sempre difícil conciliació de vida laboral amb familiar i “bomberil” és cada vegada més complicada.
Aquest problema es comú a molts països on el pes del voluntariat a les emergències és important. Sense anar més lluny, a França fa temps que s’hi troben i per a posar-hi solució, el passat mes d’Octubre el Ministre de l’Interior, les associacions municipalistes i la Federació Nacional dels Sapeurs-Pompiers van signar un document de compromís amb el voluntariat, anomenat “Pla d’acció per als bombers voluntaris”, on s’especifiquen 25 mesures –en els àmbits d’assegurança, juvenils, conciliació, protecció jurídica i econòmica, etc...- per a la potenciació del col·lectiu.
La nostra associació ja al Congrés del 2003, celebrat a Badalona, va reclamar el desenvolupament d’un “Pla Director del cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya” en la línia del “Llibre blanc – Pla director del Cos de Bombers” que es va elaborar aquell any per a l’estructura de bombers professionals. De llavors ençà no hem parat d’insistir als governants en la necessitat de fer alguna cosa per evitar la situació actual.
Així doncs, en els darrers deu anys què s’ha fet al nostre país per a millorar la capacitat de resposta dels bombers voluntaris? Quantes promocions s’han fet? Quants nous bombers voluntaris s’han nomenat? Quina formació s’ha fet per a comanaments? (Els darrers i únics cursos per a caporal daten de finals dels 90) S’ha quantificat el nombre de bombers voluntaris realment operatius? Què s’ha fet per a garantir la protecció jurídica i sanitària dels bombers voluntaris? Què s’ha fet per a dotar d’eines als parcs de bombers voluntaris per tal de millorar i garantir el servei que donem a les persones i al territori?
El passat 23 de febrer a l’assemblea de la nostra associació vàrem acordar engegar un procés de renovació de l’entitat amb l’objectiu d’incorporar nous associats per fer-la més gran i poder treballar els temes de fons, oferint diàleg i treball conjunt amb l’administració per al futur del model de bombers del nostre país. En aquests moments ja són quasi 900 socis i sòcies les que han dipositat la seva confiança en la nostra associació amb aquest objectiu i una quinzena de persones ja s’han constituït com a equip de treball.
Podem tenir la millor estructura, els millors tècnics, els vehicles més moderns, els edificis més adients, les comunicacions més avançades, les darreres novetats en equipament, ... però si no hi ha gent,... Qui ho farà funcionar? Aquest és el principal problema, la MOTIVACIÓ.
Cal un acord de país i ens hi hem de posar avui mateix !

EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca Número 2, Abril 2013


EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca Número 2, Abril 2013
Joan Roma Salvó
President ASBOVOCA
Ja hem avançat una passa més!
El segon número d’ALERTA ja ha sortit del forn amb noves col·laboracions i la ferma voluntat de continuar informant i difonent activitats i coneixement a tots els bombers. Aquesta revista només serà profitosa i tindrà sentit amb la participació de tothom, per això us encoratjo a col·laborar-hi enviant les vostres aportacions a revista@bombersvoluntaris.org
En nom de la Junta Directiva vull agrair la bona acollida que ha tingut el primer número i traslladar al Director d’ALERTA les felicitacions pel treball i la dedicació efectuada. És amb actituds positives com aquesta amb les que avançarem cap al reconeixement, difusió, consolidació i millora dels bombers voluntaris a Catalunya.
El passat primer cap de setmana de febrer vàrem celebrar el 20è Congrés de Bombers Voluntaris de Catalunya. Trobareu una crònica a les pàgines interiors. Agraeixo la participació per l’esforç econòmic que representa assistir-hi i l’interès manifestat per les diferents ponències i presentacions com a mostra de l’alta qualitat tant dels temes com dels ponents.
En aquests vint congressos hem pogut comptar amb la participació de ponents d’àmbits molt diversos: tècnics del Cos de Bombers de la Generalitat, investigadors de diverses universitats, bombers, meteoròlegs, físics, químics, enginyers de forest, membres d’agrupacions de defensa forestal, ...; També hem compartit coneixements amb dirigents, tècnics i bombers dels serveis de bombers de Madrid, Alacant, València, Aragó, Euskadi, Balears, Canàries i la U.M.E.; Hem pogut conèixer de primera ma l’organització dels serveis de bombers d’altres països com Itàlia, França, Portugal, Xile i Austràlia; I hem pogut escoltar i veure com estan organitzats els bombers juvenils en aquests països.
Tot això ha estat possible gràcies a la dedicació dels components de les Juntes que ens han precedit, a la participació dels congressistes que any rere any hi han assistit i sobretot als socis que amb la seva aportació econòmica (*) ajuden a mantenir l’associació.
Us animo a fer-vos socis per tal que amb el vostre suport puguem seguir celebrant congressos, conèixer altres realitats, seguir editant aquesta revista i programant altres activitats.

(*) La quota de soci aprovada en la darrera assemblea general és de 16€ anuals.

EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca número 1 (gener 2013)


EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca número 1 (gener 2013)
Joan Roma Salvó
President ASBOVOCA
Tens al teu davant el primer número de la revista “ALERTA” editada per ASBOVOCA, associació de bombers voluntaris de Catalunya. Aquesta publicació neix amb la voluntat d’informar i difondre tant les activitats de la pròpia associació com les que s’organitzen i es fan a l’entorn dels bombers de Catalunya i molt especialment dels bombers voluntaris de la Generalitat.
L’ASBOVOCA enguany celebra els seus 20 anys com a entitat al servei dels socis i dels bombers voluntaris tal i com s’estableix en els estatuts. Un dels objectius de l’entitat des de la seva fundació ha estat la voluntat d’informar i fer difusió de les preocupacions, reclamacions, avenços, reflexions i activitats tant lúdiques com tècniques a l’entorn dels bombers voluntaris.
En aquesta línia, ALERTA pretén constituir-se en un mitjà per a la reflexió, l’estudi i el coneixement de tècniques, equipament, serveis, etc... fet per bombers, per als bombers i per a les persones interessades en aquests temes.
ALERTA serà una revista en format digital i periodicitat trimestral que es trametrà a socis, empreses, entitats, administracions i a totes les persones que estiguin interessades en rebre-la.
ALERTA es publica com a continuadora del “Butlletí” de l’ASBOVOCA del qual se n’edità el darrer número l’any 2002. En el transcurs dels deu anys entre ambdues publicacions, els bombers de la Generalitat hem tingut, comptant l’actual, fins a cinc Consellers/es al capdavant i el mateix nombre de Directors/es Generals. Estic convençut que tots, amb més o menys encert, han treballat per a millorar el serveis dels bombers cap a la ciutadania i continuo convençut en que els successius també ho faran.
Tot i així, sempre s’ha dit que en cada canvi de casa es perd algun llençol i mirat en la perspectiva d’aquests deu anys, se n’ha perdut més d’un: Els bombers voluntaris hem perdut la nostra representació al Consell Acadèmic de l’Escola de Bombers; s’ha perdut formació per a les funcions de caporal, encara no s’ha iniciat cap formació per a les funcions de Sergent i Oficial malgrat constar a la reglamentació vigent i s’han perdut moltes oportunitats d’explicar a la societat qui som i què fem els bombers voluntaris, per citar només tres exemples. Desitjo poder-ne parlar en propers números d’aquesta revista i us animo a fer les vostres aportacions en forma de cartes, reflexions, articles o missatges; Estem oberts i receptius a les vostres propostes. En relació amb això, en el darrer número de l’esmentat butlletí hi havia dos articles que continuen totalment vigents malgrat el temps transcorregut i que reproduirem en propers números d’ALERTA. Malgrat tot, en els darrers anys l’associació ha guanyat en dos aspectes fonamentals: ha augmentat el nombre de socis de l’entitat i s’ha establert un diàleg fluid amb la Direcció General i la Conselleria que desitgem continuï amb el nou Conseller, al qual des d’aquí donem la benvinguda.
Voldria, per acabar, demanar al nou Conseller d’Interior, que impulsi per d’una banda el “Pla Director del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat” tal i com es recomanava al “Llibre Blanc dels bombers de la Generalitat”  (Capítol II.8. pag.21) redactat a principis de l’any 2003 i d’altra les comissions que han d’elaborar les propostes per a la futura Llei de Bombers i el Reglament dels Bombers Voluntaris de la Generalitat, seguint el compromís de l’anterior Conseller.

2013/12/23


Nadal 2013


SI EL MÓN FOS...
Si el món fos escrit amb llapis,
podria esborrar la lletra
que vol ferir;
Podria esborrar mentides
que no cal dir;
N’esborraria l’enveja
que porta mals;
N’esborraria grandeses
de mèrit fals...
Però és escrit amb tinta
de mal color:
El color brut de la guerra
i del dolor.
Qui voldria escriure un nou món
més just i net?
Potser que tu i jo provéssim,
ben valents, lletra per lletra,
des del nostre raconet...

JOANA RASPALL (1913-2013)


El nostre desig per aquestes festes i per tot l’any 2014 és el mateix que el de l’escriptora, lexicòloga i bibliotecària, Joana Raspall. Per això desitgem compartir alguns dels projectes que des del nostre raconet ja hem començat a provar d’escriure en aquest nou món.
 
www.somenergia.coop
www.somconnexio.org
www.procesconstituent.cat
www.assemblea.cat

www.bombersvoluntaris.cat
  
Ens hi acompanyes?
            Família Roma-Marfà        Nadal 2013.

2012/08/03

Sóc Bomber Voluntari: Fins aquí hem arribat. Ens veiem als jutjats.

Darrerament els sindicats CCOO, UGT i CATAC estan carregant molt durament en contra dels bombers voluntaris de Catalunya; Ens han dit de tot, però el darrer pamflet que han difós ha traspassat tots els límits titllant-nos de mafiosos i estafadors.

Les reflexions del company Marc Ferrer, bomber voluntari del parc de Matadepera il·lustren molt bé els sentiments de molts bombers voluntaris i com pot afectar la nova situació a les relacions.

Per part meva aquests tres sindicats queden esborrats per sempre. Fins mai!!!


Sóc Bomber Voluntari: Fins aquí hem arribat. Ens veiem als jutjats.: La guerra bruta contra els bombers voluntaris per part de certs sindicalistes no tant sols continua, sinó que ha traspassat una línia de no ...

Distintiu Facebook