El culpable d'aquesta cosa

2014/06/09

EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca número 1 (gener 2013)


EDITORIAL Revista @Alerta_Asbovoca número 1 (gener 2013)
Joan Roma Salvó
President ASBOVOCA
Tens al teu davant el primer número de la revista “ALERTA” editada per ASBOVOCA, associació de bombers voluntaris de Catalunya. Aquesta publicació neix amb la voluntat d’informar i difondre tant les activitats de la pròpia associació com les que s’organitzen i es fan a l’entorn dels bombers de Catalunya i molt especialment dels bombers voluntaris de la Generalitat.
L’ASBOVOCA enguany celebra els seus 20 anys com a entitat al servei dels socis i dels bombers voluntaris tal i com s’estableix en els estatuts. Un dels objectius de l’entitat des de la seva fundació ha estat la voluntat d’informar i fer difusió de les preocupacions, reclamacions, avenços, reflexions i activitats tant lúdiques com tècniques a l’entorn dels bombers voluntaris.
En aquesta línia, ALERTA pretén constituir-se en un mitjà per a la reflexió, l’estudi i el coneixement de tècniques, equipament, serveis, etc... fet per bombers, per als bombers i per a les persones interessades en aquests temes.
ALERTA serà una revista en format digital i periodicitat trimestral que es trametrà a socis, empreses, entitats, administracions i a totes les persones que estiguin interessades en rebre-la.
ALERTA es publica com a continuadora del “Butlletí” de l’ASBOVOCA del qual se n’edità el darrer número l’any 2002. En el transcurs dels deu anys entre ambdues publicacions, els bombers de la Generalitat hem tingut, comptant l’actual, fins a cinc Consellers/es al capdavant i el mateix nombre de Directors/es Generals. Estic convençut que tots, amb més o menys encert, han treballat per a millorar el serveis dels bombers cap a la ciutadania i continuo convençut en que els successius també ho faran.
Tot i així, sempre s’ha dit que en cada canvi de casa es perd algun llençol i mirat en la perspectiva d’aquests deu anys, se n’ha perdut més d’un: Els bombers voluntaris hem perdut la nostra representació al Consell Acadèmic de l’Escola de Bombers; s’ha perdut formació per a les funcions de caporal, encara no s’ha iniciat cap formació per a les funcions de Sergent i Oficial malgrat constar a la reglamentació vigent i s’han perdut moltes oportunitats d’explicar a la societat qui som i què fem els bombers voluntaris, per citar només tres exemples. Desitjo poder-ne parlar en propers números d’aquesta revista i us animo a fer les vostres aportacions en forma de cartes, reflexions, articles o missatges; Estem oberts i receptius a les vostres propostes. En relació amb això, en el darrer número de l’esmentat butlletí hi havia dos articles que continuen totalment vigents malgrat el temps transcorregut i que reproduirem en propers números d’ALERTA. Malgrat tot, en els darrers anys l’associació ha guanyat en dos aspectes fonamentals: ha augmentat el nombre de socis de l’entitat i s’ha establert un diàleg fluid amb la Direcció General i la Conselleria que desitgem continuï amb el nou Conseller, al qual des d’aquí donem la benvinguda.
Voldria, per acabar, demanar al nou Conseller d’Interior, que impulsi per d’una banda el “Pla Director del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat” tal i com es recomanava al “Llibre Blanc dels bombers de la Generalitat”  (Capítol II.8. pag.21) redactat a principis de l’any 2003 i d’altra les comissions que han d’elaborar les propostes per a la futura Llei de Bombers i el Reglament dels Bombers Voluntaris de la Generalitat, seguint el compromís de l’anterior Conseller.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Distintiu Facebook